Росписи на домах \ Оформление хостела "Нептунея" во Владивостоке, декабрь 2016

__________________________________________________________________

В процессе работы

__________________________________________________________________

Эскизы

__________________________________________________________________

Фасад до художественного оформления

 

Росписи на домах \ Оформление хостела "Нептунея" во Владивостоке, декабрь 2016

 

 

Rambler's Top100 Íàõîäèòñÿ â êàòàëîãå Àïîðò