Манучан Екатерина \ Manuchan Ekaterina

Фестиваль Перформанса DIVERSE UNIVERSE II (Таллин, Эстония) \
Performance festival DIVERSE UNIVERSE II (Tallinn, Estonia) --->>>

 

 


Performance Goes to the Gallery


Performance Festival DIVERSE UNIVERSE II
Näitused / exhibitions

 09. - 20.05.2006
“Performance läheb galeriisse”, Pärnu Linnagaleriis ja Pärnu Kontserdimajas.

Näitusel on esitatud performance’ifotod kunstnikelt üle maailma nii digitaalselt kui paberkandjal, performance’itest inspireeritud tööd teistes meediates, performance’ivideod, performance’ivahendid ja produktid.
Avamine teisipäeval, 9. mail 2006 kl 17.00.

Performance Goes To Gallery in Pärnu City Gallery and Pärnu Concert Hall.
Performance photos from all around the world in both digital and hard copies, art pieces in other mediums inspired by performance, performance videos, performance tools and products.
Opening in Tuesday May 97h 2006 at 5 p.m.

Osalejad / Participants

 

09.06.2006
“Inkubaator Non Grata” Pärnu vanas Mudaravilas.

Kogu maailm on oodanud Non Grata suuremahulist retrospektiivset “muuseumiformaadis” näitust (1998-2006) juba pikka aega. Näitus koosneb 2 osast: ajalooline retrospektiiv, mis sisaldab Non Grata rühma ja Academia Non Grata dokumentaalmaterjale ning teoseid Non Grata kogust. Teine osa on kunstnike „palatid“, kus kunstnikud nagu Kollane Huntmees, Anonymouos Boh, Funcky Chicken, Wallfucker, Väike Tom, Remo Randver, Ville-Karel Viirelaid, Siram, Marianne Männi, Billeneeve jt – ehk siis Academia Non Grata vilistlased, õppejõud ja tudengid sisustavad igaüks oma „palati“, kus ekspositsioon võib vastavalt kunstnike tegevusele aeg-ajalt muutuda. Ekspositsioon jääb põhiosas üles 2006. a sügiseni.

Incubator Non Grata in old Pärnu Mud baths.
The whole world has been waiting a large retrospective exhibition of Non Grata (1998-2006) in the museum format already for a long time. Exhibition consists of two parts: historical retrospective consisting of the documentary materials and collections of Non Grata group and Academia Non Grata. The second part are the “wards” of the artists like Yellow Wolfman, Anonymouos Boh, Funcky Chicken, Wallfucker, Little Tom, Remo Randver, Ville-Karel Viirelaid, Siram, Marianne Männi, Billeneeve etc – in other words Academia Non Grata alumni, teachers and students everyone compiles his/ her own „ward“ where the exposition may change according to the activities of the artist. Main part of the exhibition will be open until Autumn 2006.

 

 

 


Performance Festival Diverse Universe II official website / 2.-9.06.2006 Tallinn-Pärnu, Estonia / web & graphic design by Siram